SiteHeader

 

Bedrijfsinfo

Wist u dat...

Uitvullingslagen

Vloerisolatie

Zand cement

Anhydriet vloeichape

Zwevende chape

Egaline

Hellingschape

Primers, lijmen, voegmortels, bouwdrogers

 Google

Yahoo
   
 

Hellingschape

Hellingschape wordt gebruikt om de helling op een plat dak en op terrassen van woningen of appartementsgebouwen te crëeren. 2cm/meter helling (richting afvoergoten) is wenselijk .

Dit kan uitgevoerd worden met verschillende producten.
Bij kleinere diktes kan dit een zand cement chape zijn.
bij grotere diktes wordt een isolerende chape gebruikt of polystyreen isolatiemortel.
Het is ook mogelijk om een combinatie van beide te gebruiken.
De isolatiechape wordt gebruikt om het gewicht te beperken en in grote lijnen de helling te maken.
De zand cement chape dient dan als uitvlakkende chape om de thermische isolatie gemakkelijk te plaatsen.

Dit kan uitgevoerd worden met schuimbeton of isolerende chape.

Een plat dak kan als volgt uitgebouwd worden:
1. drager (bij voorbeeld potten en balken met druklaag, afhankelijk van belasting en overspanning)
2. hellingschape
3. isolatie
4. afdichting (EPDM of roofing)

Hierop zijn evenwel varianten.

Eerst moet u er voor zorgen dat alle elektrische leidingen aanwezig zijn. Dan plaatsen wij een lichtgewicht, isolerend polystyreen hellingsbeton, waarop de dakwerker verder kan werken.
Indien gewenst kan bijkomend nog een zand cement chape worden geplaatst voor een effen vlak. Het grote voordeel van de isolatiechape, naast de eigenlijke isolatie ervan uiteraard, is het gewichtsvoordeel t.o.v. gewoon zand cement hellingschape. Isolatiechape weegt ca. 350 kg/m³ terwijl dit voor zand cement chape ca. 1700 kg/m³ bedraagt.

Bij neerslag of hevige wind kan geen hellingschape geplaatst worden.